Mjölkalliansen vill att varje thailändare ska dricka 25 liter per år

• Läs mer hos källan

Regeringen har anslutit sig till mejeriindustrins senaste ansträngning för att öka mjölkmarknaden och folkhälsan samtidigt.
”Good Milk Network for All Ages” kommer att se avdelningen för boskapsutveckling främja hälsofördelarna med att dricka mjölk för människor i hela samhället. Målet är att öka den genomsnittliga mjölkkonsumtionen av thailändare till 25 liter per person till år 2027, sa generaldirektören för avdelningen. För närvarande dricker varje thailändare i genomsnitt 18 liter mjölk per år, medan singaporbor dricker i genomsnitt 62 liter per person och år.
Enligt en undersökning dricker 44,1 procent av thailändarna mjölk regelbundet men i små mängder.

Men ju äldre thailändare blir, desto mindre mjölk dricker de. Nästan nio av 10 (88,9 procent) thailändska barn i åldrarna 3-12 dricker mjölk (förutom den fria mjölken som tillhandahålls i skolan), men denna siffra sjunker till 44,39 procent för thailändare i åldern 13-20 år och fortsätter att minska med ökande ålder.