Minskade el- och, vattenräkningar för maj och juni

Läs mer hos källan

Ett regeringsmöte har godkänt åtgärder för att lindra den ekonomiska bördan för människor mitt i den nya vågen av Covid-19 genom att minska el- och vattenräkningarna i maj och juni, sa en nyhetskälla på onsdagen.
”De som använder mindre än 150 enheter el per månad kommer att se en prissänkning för de första 90 enheterna (för bostadsanvändare) och 50 enheter (för småföretag) under maj och juni”, enligt källan.

”Under tiden kommer vattenräkningen för bostäder och småföretagare att minskas med 10 procent under de två månaderna.” Regeringen beräknar att dessa två stödåtgärder kommer att kosta ca 10 miljarder baht.