Miljögrupper uppmanar regeringen att förbjuda import av plastavfall

• Läs nyheten hos källan

Den thailändska regeringen uppmanas att driva fram ett förbud mot import av plastavfall, istället för att främja återvinning av hushållsavfall.
Över 100 miljögrupper säger att det är viktigt för att skydda miljön, liksom för att skapa en cirkulär ekonomi. Enligt en rapport har 107 grupper släppt ett gemensamt uttalande som kräver att ett förbud mot import av plastavfall ska införas i år. Dessutom vill de ha skärpta lagar för att ta bort kryphål som gör att plaståtervinningsindustrin kan använda importerat avfall. Ett föreslaget förbud mot import av plastavfall, som skulle införas i september förra året, skjöts upp i ytterligare fem år. Ecological Alert and Recovery Thailand säger att plastavfallet fortsätter att komma in i landet, trots försäkran från Industrial Works Department om att inga nya licenser har godkänts för att importera det. Hon pekar på återvinningsfabriker i tullfria zoner och hävdar att de utnyttjar ett lagligt kryphål som gör att de kan fortsätta importera plastavfall.
”Vi har funnit att importerat plastavfall på upp till 150 000 ton togs in 2020, en ökning med 2,69 gånger jämfört med föregående år. Hittils i år importerades ca 71 000 ton plastavfall till Thailand fram till juni.”

Uppskjutandet av förbudet, tillsammans med lagliga kryphål, innebär att utländska återvinningsföretag fortsätter att tjäna på billigare importerat avfall till en enorm kostnad för Thailands miljö och till nackdel för den inhemska återvinningssektorn och den cirkulära ekonomin. Samtidigt rapporteras att miljöministern säger att hans ministerium arbetar i partnerskap med föroreningsavdelningen för att införa en åtgärd som skulle begränsa plastimporten 2021 till 250 000 ton, med kvoten minskad med 20% varje år till totalt förbudet uppnås år 2026.