Meningsskiljaktighet under regeringsmötet för att diskutera THAI-airs framtid

Läs mer hos källan

I en rapport sägs att Thailands premiärminister beordrat sina ministrar att ”knipa igen” efter att man inte nådde enighet om framtiden för THAI-air.
Han ville inte att flygbolagets framtid skulle diskuteras hos allmänheten innan beslut fattats. Det tidigare statliga företaget är under konkursrekonstruktion men det var enligt uppgift stark oenighet vid ett två timmars regeringsmöte igår. Vid ett tillfälle sa en tydligt upphetsad Prayuth ”så vad ska vi göra åt det?”

En stor stötesten är att finansministeriet fortfarande är en stor aktieägare i företaget men det har avstått från sin statliga företagsstatus efter att ha gått in i rekonstruktionen. Ett räddningspaket på 25 miljarder baht föreslogs av finansministeriet men detta mötte stort motstånd. Resultatet blev förslag på tre alternativa vägar framåt, inklusive rehabilitering, en återgång till statligt ägande eller en räddning genom att använda medel från en fond som kallas Vayuapak Fund 1.