Marinen försvarar sitt förslag att köpa ytterligare två ubåtar

• Läs nyheten hos källan

Som reaktion på oppositionens kritik har Royal Thai Navy (RTN) försvarat sitt beslut att lägga fram ett förslag för köp av två ubåtar och sagt att det har en skyldighet att göra det.
Marinen överlämnade förslaget om att köpa den andra och tredje ubåten till parlamentets specialkommitté till beaktande inför finansbudgeten för 2022. Oppositionspartier hade tidigare kommenterat att flottans köp av ubåtar skulle vara en olämplig utgift mitt i den försämrade pandemisituationen.
”Vi inser att landet bekämpar Covid-19-utbrottet, men det är vår plikt att lägga fram förslaget enligt marinens förbättringsplan för att upprätthålla vår beredskapsnivå,” sa en RTN-talesman på lördag.

”Att köpa ytterligare ubåtar är ett paketavtal, eftersom vi redan har köpt den första, vilket innebär att vi kommer att behöva den andra och tredje för användning i rotation vid reparation och underhåll.