Många husdjur drunknar, andra evakueras från översvämningar

• Länk till källan •

Den nuvarande översvämningen i många delar av Thailand påverkar inte bara människor, egendom och jordbruksmark, utan har också lett till att många husdjur, som grisar, har drunknat, eftersom deras ägare inte kan evakuera dem till säkerhet i tid.
I distriktet Bo Ploy, i västra provinsen Kanchanaburi, drunknade över 3 600 smågrisar på en gård i Loom Rung-distriktet i en meter översvämningsvatten.

Arbetare och boskapstjänstemän försökte evakuera de återstående 10 000 smågrisarna och 2 800 vuxna svinen till en annan gård, som ännu inte är översvämmad, men det är inte lätt att evakuera djuren eftersom de måste tas med båt för att lastas på en väntande lastbil för transport till den andra svinfarmen.