Lokalbefolkningen i Pattayas Jomtien går till pressen om lågt hängande kablar

• Länk till källan •

Invånarna i Jomtien Beach gick till media efter att deras klagomål om lågt hängande ledningar ignorerades av Pattayas stadshus.
Invånarna på Jomtien Soi 8 visade reportrar bilder av kabel-tv, internet och telefonlinjer som hängde ner på på staket, människors hem och trottoarer. Lokalbefolkningen fruktar att kablarna inte bara kan fatta eld, utan även utgöra risker för fotgängare och motorcyklister. Invånarna sa att de stora buntarna av oorganiserade ledningar också får några verktygsstolpar att luta. Om de faller kan de döda någon, sa de.

Kabelproblemet är ett långvarigt problem och invånarna sa att de hade klagat många gånger till stadshuset, men ingenting gjordes. De hoppas medieuppmärksamhet kommer att få tjänstemännen att göra sitt jobb.