Kungligt beskydd till skolelever som blivit föräldralösa av Covid

• Läs nyheten hos källan

Hans Majestät Kung Rama X har utvidgat sitt kungliga beskydd till studenter vars föräldrar dött på grund av Covid-19, sa regeringens vice talesperson Ratchada på söndagen.
”Ministeriet för social utveckling och mänsklig säkerhet har rapporterat ett initialt antal om 35 barn som har förlorat sina föräldrar eller vårdnadshavare i Covid-19. Antalet förväntas bli högre i hela landet, och ministeriet förbereder åtgärder för att hjälpa dessa föräldralösa på lång sikt.
”Det är Hans Majestäts önskan att dessa barn ska vara studenter under kungligt beskydd. De kommer att få den högsta utbildningen gratis, beroende på deras förmåga. Ministeriet kommer att ansvara för att samordna för barnens stipendium och skaffa stödfamiljer, och om det behövs, stödpengar fram till examen, sa Ratchada.
”I enlighet med premiärministerns order om att påskynda antalet isoleringscentra har Bangkok inrättat det första samhällsisoleringscentret för barn 3–14 år i Dusit-distriktet, med medicinsk personal och vårdare som noggrant övervakar barnen 24 timmar om dygnet.

Ministeriet för funktionshinder håller också på att inrätta gemenskapsisoleringscentra för intellektuellt funktionshindrade och rörelsehindrade vid The Asia-Pacific Development Center on Disability office building, tillade hon.