Kungen uppmanar barn att studera, göra sin plikt

• Länk till källan

Den viktigaste plikten för barn är att studera, eftersom detta hjälper dem att skaffa sig kunskap och moralisk dygd, sa Hans Majestät i ett meddelande inför årets nationella Barnens Dag.
”Alla är bundna av plikter som vi måste utföra. Barns viktigaste plikt är att studera och förvärva kunskap och moralisk dygd.
”Detta är för att de ska kunna vara självberoende och skapa lycka och framsteg för sig själva såväl som samhället i framtiden. Barn måste lägga sina sinnen på att studera och fullfölja det med flit och uthållighet”, sa kungen.

Kungen gav beskedet i går, inför nationella Barnens Dag på lördag – som alltid infaller den andra lördagen i januari.