Kungen skänker 3 miljarder för covid-bekämpning

• Läs nyheten hos källan

Kungen och drottningen har donerat 99,9 miljoner baht för att finansiera byggandet av anläggningar som behövs för att lindra situationen för människor som drabbats av Covid-19-pandemin.
En kungligt check överlämnades till premiärministern via kungens privata sekreterare i regeringshuset på onsdagen. Pengarna kommer att läggas på byggandet av fältsjukhus och samhällsisoleringscentra som etableras i många delar av landet för att hantera det växande antalet Covid-19-smittade. Deras majestät donerade också 88,8 miljoner baht till tempel som inrättar fältsjukhus och samhällsisoleringscentra i deras lokaler och låter deras krematorier användas för kremering av covid-19-kroppar. Donationen presenterades för Hans helighet, den högsta patriarken.

Den senaste kungliga donationen är avsedd att tjäna som en förtjänstgörande merit för att markera kungens födelsedag den 28 juli och drottningmodern Sirikits kommande födelsedag den 12 augusti. Förra månaden donerade kungen över 2,8 miljarder baht för anskaffning av medicinsk utrustning och utrustning för att stödja ansträngningar för att ta itu med pandemin. Pengarna har donerats till 29 sjukhus, medicinska högskolor och anläggningar för att köpa medicinsk utrustning och förnödenheter.