Kravet på ”Thailand Pass” ska ses över nästa vecka

• Länk till källan • 

Dr Apisamai sa att centret har fått flera förfrågningar om framtida ändringar av det nuvarande Thailand Pass-kravet, som nu övervägs av CCSA operationscenter (CCSA-OC).
Ändringar av det aktuella Thailand Pass-kravet för internationella resenärer kommer att ses över vid det ordinarie panelmötet för Center for COVID-19 (CCSA) den 20 maj. Enligt de nuvarande inresekraven måste alla internationella resenärer, inklusive återvändande thailändska medborgare, få ett inresetillstånd genom att skaffa sitt Thailand Pass online före avresan. Flera ändringar av kraven har gjorts under pandemins gång, där testning nu inte krävs för alla vaccinerade resenärer.

CCSA-OC diskuterade också förberedelserna inför skolans återöppning den 17 maj för den nya terminen, baserat på varje skolas beredskap. Skolor som inte är väl förberedda, och skolor med lägre vaccinationsupptag, kan välja att ordna onlinekurser tills vidare, baserat på överväganden från deras provinsiella smittsamma kommittéer.