Kratom-växter blir ”lagliga att odla” från 24 augusti

• Läs nyheten hos källan

Kratom, växten som tidigare listades som ett narkotiskt medel, kommer att vara laglig att odla från 24 augusti, sa justitieministern på torsdagen.
Han sa att godkännandet av Kratom Plant act nästan var fullständig och att alla konstitutionella invändningar skulle beaktas. Lagändringen borde antas när plantan avnoteras som ett narkotiskt ämne den 24 augusti. Kratom avklassificerades i maj som ett olagligt läkemedel från en lista under den ändrade Narcotics Act. Han sa att den nya versionen av lagen publicerades i Royal Gazette på onsdagen innan den trädde i kraft den 24 augusti.

Under tiden driver ministeriet Kratom Plant act för att underlätta odling av växten och dess användning blir laglig. När lagstiftningen är på plats kommer varje hushåll att kunna odla så mycket kratom de vill, tillade han. Det krävs dock fortfarande tillstånd från Food and Drug Administration (FDA) att bearbeta kratom till produkter.