Kommunen diskuterar planer på att Hua Hin-borna ska sortera sina sopor

• Länk till källan

Boende i Hua Hin kan snart behöva sortera sina sopor i separata tunnor enligt nya förslag som diskuteras av kommunala tjänstemän.
Förslagen om sophämtning har lämnats in som en del av ett drag för att fastställa riktlinjer för tillväxt och utveckling av Hua Hin som stad. Planer som lagts fram av Theeraphan Jadpol, chef för avdelningen för folkhälsa och miljö i Hua Hin skulle se att människor i Hua Hin skulle dela upp skräp i ”torrt” (skräp), ”vått” (avfall), giftigt avfall, plast och flaskor.
Kravet på att separera sopor skulle gälla alla hushåll och företag.
Theeraphan sa att sortering av avfall skulle öka återvinningsarbetet, hjälpa miljön och minska avfallskostnaderna för kommunen. Han sa att när en stor mängd skräp skickas till deponier i regionen kan plast och annat icke-återvinningsbart avfall inte brytas ner, vilket i sin tur orsakar miljöproblem för lokalbefolkningen. Han tillade att ett misslyckande med att återvinna skräp på rätt sätt har en negativ effekt på regionens kanaler, vattendrag och hav. Han sa att plast letar sig in i det marina livets ekosystem som räkor, skaldjur, krabba och fiskar, som sedan fångas av lokala fiskare.

Theeraphan sa att Hua Hin måste införa en policy för att avfall ska sorteras inom en snar framtid. Samtidigt uppmanas människor i Hua Hin också att göra sig av med covid-19-relaterat avfall såsom använda ATK-tester och ansiktsmasker.
Anställda från privata sophanteringsföretag som är verksamma i området säger att de har sett en ökning av plast och smittsamt avfall som kasseras. I ett försök att öka säkerheten ber företagen nu människor att på ett säkert sätt göra sig av med använda ATK-tester eller ansiktsmasker i påsar, som är åtskilda från allmänt avfall. Om möjligt ska påsarna vara märkta med ”ansiktsmaskavfall” eller ”smittavfall”. Diskussioner pågår om eller när förslaget att separera skräp kommer att träda i kraft.