Kollapsade trottoarer irriterar Pattayas borgmästare som inspekterade Thepprasit Road

• Länk till källan •

Pattayas borgmästare Poramet inspekterade Thepprasit Road och klagade på att trottoarerna i området hade skadats på många ställen och krävde att arbetarna skulle slutföra sitt arbete på ett kompetent sätt.
Thepprasit Roads elektriska ledningar är nu rensade, men trottoarerna förblir en enda röra. Det var Pattayas borgmästares slutsats efter en inspektion den 12 augusti av en sträcka av Jomtien Beach-gatan där ledningar fattade eld i juni. Hela saneringsarbetet från branden som spred sig över fem stolpar på Thepprasit nära Thepprasit Soi 7 har varit ett läroboksexempel på myndigheternas lättja och oduglighet. Medan brandmännen bara behövde ca 10 min för att släcka lågorna, lämnade avdelningen för katastrofförebyggande och lindrande kvar de brända kvarlevorna för att blockera trafiken. De knuffades åt sidan efter att Poramet besökte platsen den 24 juni. Det tog sedan den provinsiella elmyndigheten fram till denna vecka att rensa alla förstörda ledningar och göra i ordning de kvarlämnade el- och kommunikationsledningarna.

Men medan kablarna nu är städade, klagade Poramet över att trottoarerna i området hade satt sig på vissa ställen och byggnadspersonal hade lämnat sandsäckar efter sig. Återigen krävde han att arbetarna skulle slutföra sitt arbete kompetent.