Koh Lan-invånare röstade för öns stängning

Läs mer hos källan

Gemenskapskommittén på Koh Lan, en ö utanför Pattaya, fattade vid en omröstning vid ett möte på söndagen beslut för att ön ska stängas för turister 15 dagar från 5-20 maj för att stoppa ökningen av Covid-19-infektioner.
Röstningsresultatet har dock ännu inte godkänts av provinskommittén för smittsam sjukdom.
Kommitténs möte bestod av 845 deltagare inklusive invånare och affärsoperatörer på ön.
Av de deltagande röstade 420 på att ön skulle vara stängd för turister i minst 15 dagar medan 306 röstade för att ön skulle vara helt stängd för alla. Resten röstade på att ön skulle förbli öppen enligt de provinsiella riktlinjerna angående Covid-begränsningar.

Som ett resultat antog kommittén en resolution om att ön ska stängas för turister i 15 dagar från 5-20 maj. Operatörer på resorter och logi-hus skulle rensa dessa på alla turister senast den 5 maj. Under 15-dagars avstängningen skulle lotteriförsäljare och andra från Pattaya inte tillåtas komma in på Koh Lan. Brevbärare och privata leveransföretag skulle endast kunna leverera brev och paket till öns Na Ban-båt.