Khlong Toei smarta gemenskapsprojekt tvingades skära av 10 våningar

• Läs mer hos källan

Hamnmyndighetens (PAT) smarta bostadsprojekt vid Khlong Toei hamn i Bangkok behöver en förändring av byggnadsplanerna för att följa markanvändningslagen, sa dess biträdande chef.
”Den ursprungliga planen var att bygga fyra 20 våningar höga flerbostadshus för invånare i samhällen runt Khlong Toei hamn, men lagen föreskriver att byggnader som ligger på en sekundär väg inte får överstiga 10 våningar,” sa han. ”Därför kommer vi att ändra planen och bygga sex till åtta 10-våningshus istället.”

Khlong Toei Smart Community-projekt kommer att utveckla 58 rai mark runt Khlong Toei hamn med flerbostadshus som innehåller 6 048 bostäder, plus kontor, statliga byggnader, ett folkhälsokontor, marknad, skola, offentlig park och parkeringsplatser. Syftet är att tillhandahålla standardiserat boende för invånare i Khlong Toei slumområden och är en del av PAT:s långsiktiga initiativ för att göra Bangkok hamn till en smart hamn.

Utvecklingsprojektet lanserades 2019 med ett slutdatum 2038 och en budget på 9,85 miljarder THB. PAT genomför för närvarande en miljökonsekvensbedömning (EIA) och uppskattar att byggandet kan börja 2023.