Kemisk lukt bakom upptäckten av farlig avfallssmuggling i Lopburi

• Länk till källan

Klagomål från bönder i Lopburi-provinsen om förekomsten av kemiska avfall som läcker in i deras jordbruksmarker, ledde till upptäckten av flera tunnor med en kapacitet på 200 liter, vägande inte mindre än 500 ton, begravda på ett djup av mer än två meter, var resultatet av smuggling, och innehöll kemikalier som toluen, metyletylketon och butylacetat, som alla är giftiga och brandfarliga ämnen.
Prover på avfallet samlades in och visade att det har ett högt pH-värde och är cancerframkallande. Tjänstemän från miljöorganisationen uppgav att provinsen lider av föroreningar, vilket krävde korrekt bortskaffande av avfallet som smugglades till Lopburi.

En thailändsk miljöorganisation uppgav 2018 att Kina exporterar en mycket stor mängd kemiskt avfall till Thailand, särskilt elektronik- och plastavfall.