Japan ger Thailand ett lån på 500 miljoner dollar för Covid-lättnader

• Länk till källan

Den thailändska regeringen har lånat 500 miljoner USD (16,2 miljarder baht) från Japan för att finansiera Covid-19 ekonomiska hjälpåtgärder, sa finansministern på torsdagen.
Detta är tillåtet enligt det verkställande dekretet för ytterligare lån på upp till 500 miljarder baht, som ska spenderas på åtgärder för att hantera pandemins ekonomiska konsekvenser. Av den godkända kvoten på 500 miljarder baht har mer än 100 miljarder legat outnyttjade, enligt finansministern.
”Detta är tillräckligt för Covid-lättnad och det finns inget behov av att utfärda ytterligare ett lånedekret,” sa han.
Den japanska regeringen erbjöd lånet på 500 miljoner dollar till låg ränta, sa finansministern och tillade att liknande erbjudanden också kom från Asian Development Bank och Världsbanken för att hjälpa länder som drabbats av Covid-19 att hantera likviditetsfrågor.

Faktum är att Thailand inte har några likviditetsproblem och regeringen har främst lånat från inhemska fordringsägare, sa ministern. Men, tillade han, pengarna från Japan skulle hjälpa till att upprätthålla Thailands likviditet eftersom den privata sektorn behöver lån från inhemska källor för investeringar när ekonomin återhämtar sig.
”Vi måste upprätthålla balansen i den inhemska likviditeten så att den privata sektorn kan använda pengarna. När det finns överskottslikviditet absorberar regeringen det”, tillade finansministern.