Japan-donerade tåg i gott skick

• Länk till källan

Statens järnvägsoperatör kommer bara att behöva betala för transporten av de 17 tågvagnarna till en kostnad av 42,5 miljoner baht.
Statens järnväg i Thailand (SRT) har tillkännagivit resultaten av inspektionen av de 17 tågvagnarna med flera enheter som donerats av Japan, och alla är i gott skick. Japans järnvägsoperatör JR Hokkaido donerar tågvagnarna som har tagits ur drift 2016, med kostnader för transport och renovering som täcks av SRT. SRT:s PR-chef sa att SRT kommer att genomföra en säkerhetskontroll och renovering av dessa tåg vid deras ankomst för att göra tågen lämpliga för drift i Thailand som turistståg. SRT hade tidigare i oktober 2018 fått 10 tågvagnar från Japan. Dessa vagnar renoveras också för att fungera som ett turisttåg.

Tågen, som förväntas komma i trafik nästa år, kommer att innehålla tre vanliga personvagnar, en familje- och en fritidsvagn, med livets reflekterande områden som turisttåget passerar genom.