Insamling av 500 baht turismavgift från utlänningar börjar nästa år

• Länk till källan

Turist- och sportministeriet är redo att börja samla in en 500-baht turistavgift för en ”turismomvandlingsfond” nästa år, med budget efter en egen betalningsmodell.
Center for Economic Situation Administration godkände förra veckan inrättandet av fonden, som förväntas subventionera projekt som förvandlar industrin, med fokus på värdefullt och hållbar turism. Tourism Authority of Thailands (TAT) guvernör, sa att avgiften på 500 baht per person bör börja nästa år, med målet att samla in 5 miljarder under det första året, förutsatt att det blir 10 miljoner utländska ankomster år 2022.
Den nationella turistpolitiska kommittén gav klartecken redan tidigare i år att starta fonden, med en föreslagen avgift på 300 baht per person. Turist- och sportministeriet sa att de ytterligare 200 bahten kommer att öronmärkas för projekt som initierats av den privata sektorn, samt hjälpa landet att omstruktureras från massturism till högvärde och grön ekonomisk modell med miljöberörd turism.
”Projekten bör vara samskapande och regeringen bör använda fonden för att stödja projekt som kan skapa ekonomiska effekter. Andelen offentligt-privata ekonomiska stöd kan vara 50:50, 60:40 eller 70:30, beroende på hur mycket vi vill få dessa projekt att förverkligas sa ministeriet.

Fonden är också avsedd att budgetera försäkrings- och utvecklingsprojekt för utländska besökare som kräver statliga initiativ snarare än den privata sektorn, inklusive de som behöver matchande bidrag från lokala förvaltningar, sa de. Efter att konceptet har godkänts måste turist- och sportministeriet och TAT ha diskussioner med närstående myndigheter om inrättande av fondkommittén och finansieringsmekanismer, till exempel hur man tar ut avgiften från turister. Kommittén måste utveckla kriterier för att avgöra vilka projekt som är berättigade till ekonomiskt stöd. ”Merkostnaden kommer inte att påverka turister eftersom vi vill fokusera på kvalitetsmarknaden”, sa de.