Inrikesresor: Thais är skuldtyngda och nästan hälften har inga planer på att resa under fjärde kvartalet

• Länk till källan

En undersökning som genomfördes gemensamt i augusti och september Thailands turistmyndighet och National Tourism Council visade att många thailändare är så tyngda av skulder och sänkta löner att de inte har några planer på att åka någonstans under fjärde kvartalet.
Trots planerna att öppna landet för utländska turister under fjärde kvartalet – oktober till december – hoppas större delen av turistsektorn återhämtningen på den inhemska marknaden. Nu ser detta ut som ett relativt förtvivlat hopp efter synpunkterna från 1 540 människor i hela landet och 740 turistföretag ska tros.
Bangkok Business News citerade statistiken som sa att 83% av människorna var oroliga för infektionsgraden i Thailand när det gällde reseplaner. 73% sa att pandemin hade påverkat deras köpkraft. 70% av de tillfrågade sa att de hade mindre lön nu. Endast 3% hade fått en löneökning.

Av de 70% med mindre lön var den genomsnittliga minskningen svindlande 40%. 78% sadlades med skulder och av dessa 30% hade en skuldökning på 40%. Slutsatsen var att bara drygt en tredjedel – 36% – planerade en resa mellan provinserna under fjärde kvartalet. 44% hade inga planer på att resa alls.