Inhemsk turism uppmanades att främjas som reservplan om utländska ankomster uteblir

• Länk till källan

Thai Hotels Association uppmanar regeringen att komma med åtgärder för att främja inhemsk turism, eftersom det är osäkert att planen, som tidigare meddelats av premiärminister Prayut att åter öppna Thailand för utländska besökare i mitten av oktober, kommer att uppnås.
Föreningens president sa att även om regeringen är fast besluten att nå sitt mål, bör den ha en plan B för att främja inhemsk turism, till exempel statliga myndigheter som håller konferenser eller seminarier på hotell, eftersom landet kämpar mot sitt värsta utbrott av covid-19 hittills med nya toppnoteringar varje dag.

Hon hävdade att upp till 20% av hotellen redan har stängts permanent, medan ungefär hälften av de återstående anläggningarna tillfälligt har stoppat verksamheten på grund av dåligt kassaflöde och brist på intäkter.