Ingen thai ska betala för alternativt Covid-19-vaccin, slår förvaltningsdomstolen fast

• Länk till källan

Thailands förvaltningsdomstol avbröt i fredags tillfälligt folkhälsoministeriets beslut om att människor måste betala om de vill välja alternativa Covid-19-vacciner.
Ordern sa också att patienter som utvecklar en allergi eller en Covid-19-infektion efter att ha fått dessa doser inte kommer att få gratis behandling på statliga sjukhus. Domstolen slog fast att denna order är diskriminerande och grundlagsstridig eftersom varje thailändsk medborgare har rätt till behandling under allmän hälsoskydd. Den har tillfälligt stoppat ordern och kommer att meddela en officiell dom senare.

Domen kommer att erbjuda följande fördelar för medborgarna:
• Varje medborgare med en Covid-19-infektion eller allergisk reaktion mot vaccinet måste vårdas kostnadsfritt på offentliga sjukhus. Medborgare ska inte heller behöva köpa en försäkring för att behandla allergiska reaktioner mot Covid-19-vaccinet.
• Ingen lag tillåter folkhälsoministeriet att insistera på att medborgarna själva betalar för alternativa vacciner. Denna order kan vara olaglig och människor har rätt att få ersättning.