Import av Covid-19-vacciner till den privata sektorn är tillåtna

8 april 2564 • Läs mer hos källan

Thailands privata sektor kommer att få importera Covid-19-vacciner i Thailand, sa en regeringsrepresentant i dag.
Hon förklarade att regeringen inte kommer att monopolisera vaccinationsmarknaden och att privata företag kan importera Covid-19-vaccin till salu. Det råder stor förvirring bland allmänheten angående situationen med vacciner och taleskvinnan uppgav att de ville försöka klargöra felaktig information.
Produktionskapaciteten för vacciner i Thailand är mycket lägre än efterfrågan på personer som väntar på deras Coronavirus-vaccination. Det finns många olika Covid-19-vacciner på marknaden, varav några har fått godkännande och andra som har godkänts specifikt för akut användning. Fler testas eller genomgår för närvarande gransknings- och godkännandeprocessen av Food and Drug Administration.

Många tillverkare har redan kontrakt för direkt statlig försäljning, men regeringen är villig att låta privata företag göra inköp på egen hand då detta kan leda till snabbare import och distribution av vacciner.