Personbilar för taxitjänster är en vinn-vinn för alla

• Läs mer hos källan

Regeringen godkände på tisdagen ett utkast till en förändring som föreslagits av transportministeriet som tillåter människor att registrera sina personliga fordon för kommersiellt bruk.
Den nya förordningen förväntas träda i kraft i juli. Ministerförordningen gör det enkelt för pendlare att ringa en taxi och få veta priset i förväg, men också för att säkerställa att taxiföretagare driver verksamheten enligt lag. Call-taxitjänster bryter för närvarande mot artikel 21 i fordonslagen från 1979 och överträdare kan få böter på högst 2000 baht. Vanliga taxibilar och samtalstaxi har krigat i många år nu för att folk föredrar att ringa en taxi snarare än att vinka in en på gatan. Dessutom har att vinka in en taxi på gatan inneburit många problem för användarna, som att föraren nekar service eftersom han måste returnera bilen eller det inte finns tillräckligt med bränsle.

Därför kommer den nya förordningen att gynna passagerare då de inte behöver oroa sig för sådana problem. Förordningen kommer också att vara fördelaktig för taxichaufförer eftersom de kan använda sitt personliga fordon som taxi.