Hotline för konsumentklagomål riktar sig mot prishöjande butiksägare

Länk till källan

Ett rikstäckande hotline-nummer är nu i drift för att låta konsumenterna lämna in klagomål mot butiksägare som tar ut för mycket för grundläggande varor.
Handelsministeriet har lanserat 1569 telefonlinjen efter klagomål om alltför höga priser på viktiga varor. Butiksinnehavarna varnas för att straff på över 7 års fängelse och/eller böter på 140 000 baht om de blir skyldiga till överprissättning. Införandet kommer eftersom många delar av landet drabbas av allvarliga översvämningar och invånarna måste köpa tillbehör för att rengöra och reparera sina hem i efterdyningarna. Avdelningen vill hjälpa dessa människor och beordrar därför sina provinskontor att hålla koll på prissättningen i sina områden och vidta åtgärder mot att företag tar onödigt höga priser.
”Att hantera översvämningar är faktiskt inrikesministeriets ansvar med samarbete från provinsguvernörer, avdelningen för katastrofförebyggande och begränsning och andra statliga myndigheter. Men om människor tycker att de måste betala onödigt höga priser, kan de lämna in ett klagomål via 1569 telefonlinjen, som har inrättats av handelsdepartementets avdelning för inre handel.”

I början av pandemin i mars 2020 lämnade handelsministeriet in ett klagomål mot onlinebutiken Lazada för att ha låtit leverantörer ta ut alltför höga priser för munskydd och andra viktiga varor.