Gratis internet på gång för låginkomsthushåll

• Läs mer hos källan

Digital ekonomi och samhälle (DES) har avslöjat framsteg när det gäller att utvidga internetåtkomst för thailändare med låg inkomst.
Ministeriet väntar på godkännande för att utse en arbetsgrupp som kommer att se internet som ett viktigt verktyg för att minska socioekonomisk ojämlikhet, som har förvärrats under Covid-19-krisen. Internet, som förutom daglig kommunikation och nyheter, gör det möjligt för människor att registrera sig för statlig hjälp, köpa produkter och göra onlinebetalningar. Alla dessa är omöjliga utan internet, som bör betraktas som grundläggande infrastruktur, tillade de. Ministeriet arbetade därför för att göra internet till ett allmänt tillgängligt offentligt verktyg.

Planen är att minska kostnaden för onlineåtkomst för människor som lider av ekonomiska bördor från Covid-19-krisen, precis som regeringen subventionerar el- och vattenräkningar för innehavare av statliga välfärdskort, sa han.