Fullt vaccinerade thai-turister behövs på Phuket för att stimulera ekonomin

• Länk till källan

Ett förslag har utarbetats för att locka fullt vaccinerade thailändska turister till Phuket för att påskynda återhämtningen hos den lokala turismen, enligt provinsmyndigheten.
Förslaget lades fram på ett möte med statliga organ och turismintressenter, under ledning av biträdande guvernören, på tisdagen. Om förslaget godkänns av provinsiella sjukdomsbekämpningskommittén kommer förslaget att antas i stället för de befintliga folkhälsoföreskrifterna för att bekämpa Covid-19-pandemin. Han sa att avstängningen av Phuket orsakar svårigheter för den lokala ekonomin. Han pekade också på en avvikelse i regelverk. Phuket är blockerad trots att 75% av befolkningen har fått två vaccindoser.
I praktiken borde provinsen nu ha fått flockimmunitet medan utländska besökare på Phuket som en del av turismens sandlådeprogram också är helt vaccinerade.
Biträdande guvernören sa emellertid att provinsen fortfarande är låst. Vissa andra provinser som har rapporterat många fler nya infektioner än Phuket har inte infört inträdesbegränsningar för sina besökare.

Sandlådesresenärer utsattes också för minst tre test under sin vistelse ipå ön. Samtidigt gäller kraven på test inte för fullt vaccinerade thai medborgare i provinsen. Han tillade att Phuket inte hade råd att vänta på att majoriteten av befolkningen skulle få en tredje vaccindos innan det öppnar sin ekonomi igen.
”Den tredje dosen kan göras tillgänglig för 70-80% av människorna här i slutet av september. Men det skulle vara för sent. Mycket fler människor kommer att drabbas av problem på grund av de ekonomiska svårigheterna,” sa han. Om thailändska turister som har fått två doser av vaccinet skulle kunna besöka Phuket, förutsatt att de har tagit ett test innan de anländer, skulle det öka Phukets turism. De bör tillåtas att resa till öprovinsen till land, havs och luft.