Fruktjuiceförsäljares medkänsla leder till räddning av tiggande pojke

11 september 2023 • Länk till källan

I en extraordinär medkänsla gav sig Anutida Janta, en 34-årig fruktjuiceförsäljare från Nakhon Sawan-provinsen, ut på ett uppdrag för att hjälpa en 9-årig pojke känd som ”Jack”.
Hennes snabba och medkännande handlingar gjorde också lokala myndigheter uppmärksamma på en potentiellt farlig situation. Denna hjärtevärmande berättelse utvecklades när Jacks liv tog en oförutsedd vändning medan han tiggde längs Pattaya Second Road.
Anutidas engagemang i den här historien började under hennes semester i Pattaya, en värld borta från hennes vanliga sysselsättning i livliga Bangkok. Den 6 september, bara två dagar in på sin semester, snubblade hon över den unge Jack som satt vid vägkanten och bad förbipasserande om allmosor. Det som omedelbart slog henne var den skarpa kontrasten mellan pojkens robusta utseende och hans svåra omständigheter, en sammanställning som drog i hennes hjärtsträngar.
Jack, som verkade välvårdad och vid god hälsa, fångades i den hjärtskärande handlingen att tigga. Anutida kunde inte förbli en åskådare och närmade sig Jack, driven av behovet av att förstå hans situation. Jack visade sig dock vara ovillig att avslöja detaljer om sina vårdnadshavare, och avslöjade bara att hans biologiska far hade tagit honom dit för att tigga, med hänvisning till en njursjukdom som orsak.
Anutida försåg polisen med en omfattande redogörelse för hennes möten med Jack, i hopp om att myndigheterna skulle vidta nödvändiga åtgärder för att skydda honom.
Djupt rörd av pojkens situation utökade Anutida sin vänlighet utöver bara ord. Hon försåg Jack med näring, ekonomiskt stöd och kläder. Ändå omgav en oroande aura av mystik fortfarande pojkens omständigheter, och Anutida kunde inte skaka av sig känslan av att något var fel.
Fast besluten att avslöja sanningen började Anutida noggrant dokumentera hennes möten med Jack, hon spelade in videofilmer i hopp om att kasta ljus över hans svåra situation och hitta hans familj. Den 7 september besökte hon Jack igen, fast besluten att söka sig vidare till hans bostad, orolig för hans framtid när hon reste till Bangkok.

Jack uttryckte en önskan att besöka en närliggande släkting. Denna så kallade släkting visade sig dock vara en vuxen man, ett oroande avslöjande som väckte varningsklockor för Anutida. Av rädsla för det värsta kontaktade hon omedelbart den lokala polisen och hyste oro för att Jack skulle riskera att falla offer för barnexploateringsgrupper som maskerade sig som tiggare.
Polisen svarade snabbt på uppmaningen om hjälp, men mannen som antas vara Jacks far flydde från platsen och övergav barnet. Denna oväntade händelseutveckling fördjupade mysteriet och förstärkte oron hos både Anutida och poliserna. Anutida försåg polisen med en omfattande redogörelse för hennes möten med Jack, kompletterad med de bevis hon hade samlat in när hon dokumenterade situationen.

Detta samarbete kulminerade i Jacks räddning, där Anutidas agerande katalyserade en bredare undersökning av omständigheterna kring den unge pojken. Anutida har uttryckt djup oro för Jacks välfärd och hoppas innerligt att myndigheterna kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda honom.