Fortsatt Covid-kris påverkar människors psykiska hälsa

• Läs mer hos källan

Bortsett från effekterna på ekonomin har Covid-19-pandemin också stört folkets mentala hälsa, enligt en Suan Dusit Poll-undersökning som publicerades på söndagen.
Undersökningen med titeln ”Thailänders psykiska hälsa under Covid-19-eran” genomfördes från 24 till 27 maj på 1 713 svaranden över hela landet. Baserat på omröstningsresultaten kan fyra av 100 personer inte tolerera Covid-19-krisen, eftersom den påverkade deras inkomster och jobb, sa Suan Dusit Poll-analytikern Pornphan Buathong. Hon påpekade att människors självmordsnivå under Covid-19-krisen har ökat, liknande Tom Yum Kung-krisen 1997.

”Därför bör regeringen be psykiska hälsorelaterade myndigheter att ta hand om människor som är utsatta så snart som möjligt”, sa hon.