Förslag: stoppa Covid-19-testning av utländska arbetare i mörkröda zoner

• Läs nyheten hos källan

Thailands arbetsminister trädde fram för att förklara ett läckt förslag om att sluta testa utländska arbetare för C-19 efter att thailändska medier exploderade av kritik.
Ordern skickades till Bangkok Employment Office den 5 juli, men blev bara känt i går. Förslaget att avbryta testningen av utländska arbetstagare i de mest utsatta områdena eftersom sjukhusen inte hade möjlighet att rymma många fler infekterade. Det påstås att de utländska arbetarnas administration vid arbetsdepartementet, avbröt Covid-19-tester för utländska arbetare eftersom sjukhusn brist på sängar, ventilatorer, medicinsk utrustning och personal. Arbetsministern sa att Bangkok Disease Control Committee skulle behöva godkänna ordern innan den kunde antas, och det var bara ett förslag för tillfället.

Idén retade upp många men som tyckte att det var diskriminerande att utesluta utländska arbetare från Covid-19-test. Det är oklart vem som lade fram det ursprungliga förslaget och ministern kommenterade inte dess ursprung. Han sa att testningen behövde fortsätta och sköts av sjukdomsbekämpningskommittén i varje provins, men när C-19 sprider sig, hindrar sängbrisen testning och behandling. ”Det är sant att sjukhus i mörkröda zonområden för närvarande är mycket begränsade och inte är tillgängliga för att behandla fler infektioner. De var därför tvungna att begränsa Covid-19-testerna eftersom de inte hade några extra sängar för nyinfekterade personer.”
Arbetsministern sa att man snarare än att sluta testa letade efter fler platser att omvandla till fältsjukhus.