Förbudet mot vattenkrig sparar Chiang Mai 1 miljon m3 vatten per år

• Länk till källan •

Chiang Mai har sparat cirka 1 miljon m3 vatten per år sedan Songkran stänkförbudet infördes 2020, sa bevattningstjänstemän.
Och det totala beloppet som sparats skulle nå 3 miljoner m3 denna månad eftersom stänkförbudet har förlängts för årets Songkran-festival, sa chefen för Chiang Mai Irrigation Office. Han talade om nivåerna i två stora dammar som matar Chiang Mai med vatten. Han sa att Mae Ngad Somboon Chon-dammen i Mae Taeng-distriktet har 95 miljoner m3 (36 procent kapacitet) medan Mae Kuang-dammen i Doi Saket har 82 miljoner m3 (31 procent). Normalt reserverar bevattningskontoret cirka en miljon m3 vatten för Songkran-stänk varje år.

Direktören förväntar sig att de två dammarna har tillräckliga vattennivåer för att ge bevattning och kranvatten i Lamphun och Chiang Mai under årets torrperiod. Han sa att 28 miljoner m3 från Mae Ngad-dammen var reserverade för bevattning i Chiang Mai och Lamphun medan ytterligare 40 miljoner m3 skulle användas för bevattning nedströms. De återstående 27 miljoner m3 skulle reserveras för användning under torrperioden. Han sa att de två dammarna kommer att förse en miljon m3 per vecka till åtta kranvattenstationer i Chiang Mai och Lamphun.

Samtidigt har Meteorologiska avdelningen förutspått mer regn i slutet av denna månad, vilket ytterligare skulle öka dammnivåerna.