”Fish Bank”, ett hem som skyddar krabbor från överfiske

• Länk till källan • Nyinsatt

I ett försök av skogsborna i Bang Srakao, Chantaburi-regionen, att skydda sin enda försörjningskälla som de är beroende av genom att fiska marint liv, vars antal har börjat minska har man skapat en skyddad miljö för krabbor.
På grund av girigheten hos fiskare som kommer med sina båtar från andra områden för att fånga krabbor och andra typer av fisk, började byborna i Bang Srakao att bygga vattenbarriärer för att förhindra att båtar kommer in i de marina livsmiljöerna i deras område, där mycket marint liv samlas i och runt barriärerna. De satte också ut gamla däck och band ihop dem för att stoppa överfiskande båtar.

De kallade dessa plantskolor och barriärer för ”fiskens hus” och ”krabba-hem”, vilket gör att arter kan reproduceras och växa igen.