Fångar får jobba på elektronikfabrik

• Länk till källan

Korrigeringsavdelningen kommer att skicka dömda med villkorlig frigivning till arbetet på Delta Electronics Co nästa måndag.
Jobbprojektet för fängslade som ska bära elektroniska övervakningsenheter ska hjälpa till att återföra dömda till samhället, lindra trängseln i fängelser och minska upprepad brottslighet. De dömda i detta projektet som kallas Samut Prakan-modellen måste ha avtjänat minst en tredjedel av sina straff och deras återstående tid får inte vara längre än fem år. Dessutom måste de ha utbildats i moral, yrkeskompetens och hygienvanor. Avdelningen planerade att skicka 500-1 000 fångar med villkorlig dom för att arbeta i industriområden och de kommer regelbundet att rapportera och arbeta tills deras fängelsestraff slutar.

De får minimilön. Deras arbetsgivare kommer att ta emot dem. Efter att deras villkorliga frigivning upphör kan de söka jobb på sin arbetsplats. Arbetsgivarna som deltar i projektet kommer att få viss skattereduktion och bli erkända för sitt bidrag till projektet för att återföra dömda till samhället.