”Falska nyheter” om fångutsläpp på drottningens födelsedag

• Läs mer hos källan

Felaktiga nyheter har publicerats, delats och vidarebefordrats i sociala medier om att 38 000 fångar skulle släppas för att fira Hennes Majestät drottningens födelsedag den 3 juni, sa korrigeringsavdelningens generaldirektör på måndagen – han sa att nyheten var helt osann.
Han sa att de så kallade nyheterna kom i form av en gammal text som tidigare hade skrivits och publicerats under många år. Texten hade ändrats så att den verkade uppdaterad och pålitlig. Människor borde inte tro på eller vidarebefordra det, vilket bara orsakar missförstånd. Korrigeringsavdelningen har en policy att rehabilitera, korrigera och utveckla de intagnas beteende. Processen pågår under hela tiden de intagna avtjänade sina straff, tills de släpps.

Center for Assistance to Reintegration and Employment (CARE) arbetar i alla fängelser och interneringscenter för att göra det möjligt för de intagna att återvända till samhället som goda medborgare. Många fångar återvände framgångsrikt till samhället och fortsatte livet utan att upprepa tidigare misstag. Allmänheten kunde vara säker på att korrigeringsavdelningen gjorde sitt bästa för att ge alla före detta fångar ett nytt liv, sa han.