Expats lyckats registrera sig för att få COVID-19-vaccin

Läs mer hos källan 

Efter att Thailand officiellt öppnade registreringen för att personer skulle få COVID-19-vaccinationen har vissa utlänningar i landet lyckats registrera sig för att få vaccin.
Den 1 maj lanserade folkhälsoministeriet Mor Prom-appen på Line som gör det möjligt att registrera sig för vaccinationer. De som bedöms som mest utsatta, till exempel äldre och de med kroniska hälsotillstånd, kommer att vara bland de första som får sprutan.
Från och med juni börjar nästan 12 miljoner människor över 60 år, tillsammans med 4,3 miljoner människor med kroniska eller underliggande hälsotillstånd, få vaccinationen.
Underliggande hälsotillstånd inkluderar allvarlig kronisk andningssjukdom, hjärt-kärlsjukdom, kronisk njursjukdom, stroke, cancer, diabetes och fetma.

Sedan Mor Prom lanserades har det rapporterats på sociala medier om utlänningar som framgångsrikt har registrerat sig och till och med fått datum för när de får den första dosen av vaccinet. Men framgångsrika registreringar verkar bara vara möjliga för dem som har ett så kallat rosa ID-kort för utlänningar eller för dem som har ett thailändskt personnummer.