EU begränsar inresor från Thailand

• Läs nyheten hos källan

Europeiska unionens medlemsstater har kommit överens om att begränsa resor från Thailand.
Thailand, tillsammans med Rwanda, togs bort från en lista över länder som fick komma in i Europeiska unionen under COVID-19-pandemin. Trots att EU-gränserna officiellt har stängts sedan mars 2020 använder man en ”grön lista” för att avgöra vilka länder resande kan komma in från.
Den senaste uppdateringen av den gröna listan på torsdagen såg Thailand tas bort från listan.

Borttagning från den gröna listan baseras på ett antal faktorer inklusive COVID-19-situationen i respektive land, vaccinationens framsteg, testers intensitet och hur tillförlitliga de lokala uppgifterna är med avseende på infektioner. Resenärer som har vaccinerats får komma in i EU från vilket land som helst.