Endast cirka en tredjedel av Bangkoks marknader uppfyller DDC:s hygienstandarder

• Läs mer hos källan • Nyinsatt

Endast 97 av 274 marknader som nyligen inspekterats av Bangkok Metropolitan Administration (BMA) uppfyller de hygienkrav som fastställts av smittskyddsmyndigheten, sa BMA.
Staden planerar att inspektera alla 486 marknader i sina områden i ett försök att innehålla spridningen av Covid-19, eftersom färskmarknader ofta är källan till klusterfall. BMA rapporterade att anledningarna till att många marknader misslyckades med inspektionen var:
▪︎ 4 procent har inget ordentligt ventilationssystem.
▪︎ 20 procent har inte in- och utcheckning (Thai Chana eller Mor Chana) för att spåra besökarna.
▪︎ 18 procent har inga temp-kontroller vid ingång / utgång.
▪︎ 7 procent har inga åtgärder för att begränsa antalet besökare.
▪︎ 24 procent misslyckas med att genomföra sociala distansåtgärder.
▪︎ 8 procent saknar handtvättstationer.
▪︎ 7 procent följer inte den obligatoriska munskyddsregeln.
▪︎ 9 procent misslyckas med rengöringsstandarder.
▪︎ 3 procent misslyckas med att hålla reda på handlare och anställda.

BMA uppmanade alla marknader att strikt följa de åtgärder som föreskrivs av DDC för säkerheten för handlare, kunder och närliggande samhällen.