Elever lämnar skolan eftersom pandemin påverkat föräldrarnas inkomster

• Läs originalnyheten hos källan

När den nya skolterminen börjar i Thailand rapporterade skolor om att elevernas bortfall var högre än normalt eftersom många föräldrar inte har råd att betala för sina barns utbildning.
Equitable Education Fund (EEF) har avslöjat att kostnaden för utbildning har blivit oöverkomlig för många familjer med låg inkomst, särskilt med tanke på effekterna av coronaviruset. De rapporterar att över 10% av studenterna inte återvänder till skolan och bortfallet fortsätter att öka. Fattigare samhällen i Bangkok tar på sig skulder för att betala för sina barns utbildning, och föräldrarna kämpar för att betala för skoltransport. Skolor har rekommenderat regeringen att hitta en politisk lösning. Många föreslog ökade subventioner som har varit detsamma i 10 år för fattiga samhällen.
Inledningsvis fann EEF att 6 568 studenter hade slutat, men antalet beräknas ha ökat till minst 10 000, vilket motsvarar ca 65 000 studenter i slutet av 2021, enligt chefen för civilsamhället vid EEF.

Bortfallet i grundskolan är 4%, 19-20% för unga gymnasieelever och 48% för äldre gymnasieelever. Endast 8-10% av dessa studenter har möjlighet att börja på universitetet. EEF tillhandahåller 3 000 baht varje år till fattiga studenter. Det finns dock andra kostnader i utbildningen som rese- och matkostnader som är cirka 2 000-6 000 per månad, vilket gör det omöjligt för vissa studenter att fortsätta sina studier.
Phuket brukade vara ett av de främsta turistmålen 2019 och den genomsnittliga inkomsten per person var 33 000 baht. Nu är den bara 1 961 per person vilket ligger under fattigdomsgränsen som är 3 000 baht.
”Det beräknas att 400 000 människor som förlorat sitt jobb måste resa hem vilket påverkar bortfallet. Människor som skickar barn till skolan kan inte längre göra det efter att ha förlorat sina jobb. År 2019 ansökte 1 800 personer om att studera; idag är det bara 170.”