Durianodlare uppmanar till järnvägsförbindelsen med Kina för att möta stigande efterfrågan

• Läs nyheten hos källan

Thailands Durian-förening har uppmanat regeringen att ta bort flaskhalsen som stryper durian- exporten genom att länka Thailands järnvägsnät med Laos-Kina-järnvägen.
Järnvägen Laos-Kina är kommer att slutföras 2024 och erbjuder en potentiell rutt för durian-transporter till Kina, där efterfrågan på frukten ökar kraftigt. Föreningsordföranden sa dock att det för närvarande inte finns någon förbindelse mellan det thailändska järnvägsnätet och förbindelsen mellan Laos och Kina. Han uppmanade regeringen att nå en överenskommelse med Laos om att länka samman järnvägslinjerna.

Thailand skickar för närvarande durian till Kina via sjö- och väg-transport men transport med fartyg tar längre tid och riskerar att förstöra frukterna. Fartyg är dock en billigare transportmetod än lastbilar. Trots att stora kvantiteter slås ut kämpar de thailändska durianodlarna fortfarande för att möta den växande efterfrågan på frukten i Kina, enligt föreningen.
”En kinesekonsumerar i genomsnitt 2 kg durian per person och år och marknaden har fortfarande utrymme att expandera, men det finns ett problem med distributionen”, sa de.