Domstol uppmanas att blockera oregistrerade taxiappar för passagerarnas säkerhet

• Länk till källan • 

Landtransportavdelningen (DLT) har slagit sig ihop med ministeriet för digital ekonomi och samhälle för att sätta käppar i hjulet för illegala taxiappar.
Ministern för digital ekonomi och samhälle träffade DLT:s generaldirektör för att hitta en lösning på problemet med oregistrerade taxiappar. Han påpekade att vissa taxitjänstappar eller digitala plattformar inte har godkänts. Han namngav dem inte utan ville att de skulle söka tillstånd och vidta åtgärder för att ta hand om både förare och passagerare för säkerhetens och skyddets skull.
Ministern sa att det finns en lag som stöder taxitjänster så han hade bett befintliga och nya oregistrerade taxiappoperatörer att följa lagen. Regeringen vill att det ska vara bekvämare för människor att använda appar när de behöver en taxi, sa han.
Men ministeriet och DLT kommer att begära att domstolen blockerar olagliga appar, tillade han.

Samtidigt var samarbetet mellan DLT och ministeriet inriktat på att organisera taxiserviceappar så att de är lagliga, säkra och fördelaktiga för invånarna. Han bekräftade att det finns några appar som inte har registrerats hos regeringen och sa tydligt att det de gör är olagligt. De träffade därför ministern för att informera honom och be honom att verkställa datalagen.
Han bad också invånarna att rapportera alla ”olagliga” taxibilar tillsammans med deras skyltnummer till DLT.