Domstol beslutar att Chiang Mai, Lamphun, Chiang Rai, Mae Hong Son är en “föroreningszon”

11 april 2564 • Läs mer hos källan

En invånare i Chiang Mai vann en rättegång mot staten för att ha ignorerat luftföroreningsproblemet.
Den 8 april 2021 meddelade förvaltningsdomstolen i Chiang Mai dom på grund av påståendet om regerings vårdslöshet. I det här fallet led den kärande som bor i distriktet Ban Pong, Hang Dong District, av skogsbränder som har inträffat i flera provinser i norra Thailand. Röken täckte hela norra delen av Thailand och har allvarliga effekter på folkhälsan inklusive klagandens och han säger att svaranden är medveten om denna fara.

Domstolen har i enlighet med avsnitt 59 i National Environmental Act fastställt att områdena Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun och Mae Hong Son specificeras som ett föroreningskontrollområde som ska kontrollera, minska och eliminera föroreningar.
I detta avseende ska verkställighet göras inom 30 dagar från dagen för den slutliga domen och annan begäran om uppskov ska avslås.