Domstol avvisar förbud mot gummikulor, beordrar polisen att vara mer försiktig

• Länk till källan

En civil domstol avslog en ansökan om ett föreläggande som förbjöd polisen att använda gummikulor mot demonstranter som demonstrerar, med hänvisning till att användandet var nödvändigt för att få ”nödsituationer” under kontroll, men har instruerat polisen att vara mer försiktiga.
Ansökan lämnades in av två journalister, som träffats av gummikulor när de rapporterade om en demonstration förra månaden, och klagade över att polisens agerande bryter mot lagen om offentlig samling. Domstolen slog fast att nöddekretet för närvarande förbjuder demonstrationer, aktiviteter eller sammankomster i ett trångt område eller uppmuntran till det.

Allmänhetslagen är inte tillämplig på de nuvarande omständigheterna, så polisen har rätt att utföra sina uppgifter och välja det lämpligaste sättet att uppnå detta, inklusive användning av gummikulor.