DLT:s-tjänster återupptas rikstäckande

• Läs denna & fler nyheter hos källan

Department of Land Transport (DLT) kommer att återuppta körtester och utfärda och förnya körkort nästa vecka efter en förbättring av situationen i Covid-19.
DLT:s generaldirektör sa på torsdagen att återupptagningen av tjänsterna börjar den 21 juni på alla DLT-kontor över hela landet. Avdelningen avbröt dessa tjänster den 16 april efter utbrottet av den tredje Covid-16-vågen tidigare i månaden. Trots att servicen går tillbaka till det normala kommer DLT-tjänstemän fortfarande att behöva följa sjukdomsbekämpningsåtgärder för allmänhetens skull, sa han.
Han sa också att de som redan hade bokat ett körtest eller hoppades kunna förnya sina licenser mellan 16 april och 18 juni innan tjänsterna stoppades kommer att ges prioritet och kan boka nya möten via DLT Smart Queue-applikationen eller avdelningens webbplats, https: / /gecc.dlt.go.th.

Han sa att ytterligare bokningar kan göras från och med den 1 augusti när eftersläpet rensas. På grund av störningarna i tjänsterna kommer DLT att samordna med den kungliga thailändska polisen för att hantera bilister vars licenser har upphört, sa han.