Djuruppfödare ropar på hjälp när priset på djurfoder skjuter i höjden

• Länk till källan

Federation of Livestock and Aquaculture har uppmanat regeringen att omedelbart hjälpa boskapsbönder och livsmedelsföretag som kämpar under 20 till 30 procents ökning av djurfoderpriserna.
Federationen sa att följande steg kommer att ge omedelbar hjälp:
• Slopa 2-procentsskatten på importerat sojamjöl.
• Avskaffande av 9-procentsskatten på importerade destillatörers torkade spannmål med lösliga ämnen
• Minska andelen majs som används i djurfoder och ersätt den med importerat vete.
• Tillämpa frimarknadsmekanismer för att hantera efterfrågan och tillgång på råvaror i djurfoder så att det är i linje med aktuella faktorer och kostnader.
Federationen sa att dessa förändringar kommer att hjälpa till att minska de förluster som bönder och företag drabbas av och stödja livsmedelsindustrins hållbara tillväxt.

Enligt den officiella foderproportionen 3:1 behöver Thailand 8 miljoner ton majs årligen för att hålla sina djur utfodrade. Landet producerar dock bara 5 miljoner ton majs och resten måste importeras. Federationen sa att om proportionen ändrades till 1,5:1, skulle det inte bara öka kapaciteten och konkurrenskraften för Thailands frysta kycklingsektor, utan också stoppa smugglingen av majs från grannländerna.

Thailand behöver också importera 2,5 miljoner ton sojamjöl och frön för att möta sin årliga efterfrågan på 5 miljoner ton.