Djupt skuldsatt och hotad student, söker CSD-hjälp

• Länk till källan

En 19-årig student sökte hjälp från Crime Suppression Division i onsdags och sa att hon hade mottagit hot mot sitt liv från en rad lånehajar som hon var skyldig ca 1,9 miljoner baht totalt.
Den unga kvinnan, en yrkesstudent i Sakon Nakhon, hade sällskap av sin mamma och en rådgivare till kommittén för rättsliga, rättvisa och mänskliga rättigheter. Hennes namn undanhölls och hon lämnade in ett klagomål till en CSD-tjänsteman som ansvarar för utredningen.
Hon sa att hon till en början lånade 5 000 baht från en långivare för att investera i att köpa och sälja fläsk för att komplettera sin familjs inkomst under Covid-19-pandemin. Hon skulle återbetala skulden med en ränta på 20 % var femte dag. Eftersom hon inte kunde hitta pengar för att betala skulden, lånade hon av ett tiotal andra långivare, en efter en, alla till hög ränta, med avsikt att betala tillbaka dem i turordning. Hon skulle betala av skulderna över olika långa tider – varje timme, dagligen, var tredje dag och var femte dag. Istället hamnade hon i en allt svårare situation, utan att kunna göra betalningarna.
Efter fem månader var hennes ackumulerade skuld ca 1,9 miljoner baht inklusive ränta.

När hon inte kunde betala började långivarna – däribland sonen till en polis och en skollärare – utöva påtryckningar, kontaktade henne både i skolan och hemma och krävde pengar. Några hade till och med hotat att ta hennes liv, sa hon. Flickan sa att hon bad långivare om skuldsanering men de vägrade och insisterade på att hon skulle betala tillbaka lånen i sin helhet och med ränta.
CSD accepterade anmälan och gick med på att se vad som kunde göras för att hjälpa henne, inklusive att söka förhandlingar med långivarna om att reglera skulderna och betalningsvillkoren.