”Detta är ett fältsjukhus, inte ett motell”: kvinna klagar på annan patient

29 april • Läs mer hos källan 

En kvinna gick online för att klaga på en annan kvinnlig patient som har sex med sin pojkvän på ett fältsjukhus i Chiang Mai trots att zoner skiljer manliga och kvinnliga patienter åt.
Kvinnan framförde sitt klagomål via Facebook-sidan på CM108.com på onsdagen. Enligt ett foto av inlägget skrev klaganden att hon ville att CM108.com skulle uttrycka ”hennes rättigheter” på fältsjukhuset.

Hon förklarade att hon kränkts efter att en kvinna i den kvinnliga zonen på fältsjukhuset tillät en pojkvän komma in så att hon kunde ligga med honom. Hon hävdade också att pojkvännens vän följde sin kompis in i den kvinnliga zonen trots en tydlig åtskillnad mellan zonerna för manliga och kvinnliga patienter.

Klaganden tillade att när hon informerade sjukhuspersonalen om detta föreslog de helt enkelt att hon flyttade till en annan säng. ”Det här är ett fältsjukhus, inte ett motell”, avslutade hon.