Det värsta återstår – DDC förutspår 20-30 000 smittade och 400 dödsfall per dag

• Läs nyheten hos källan

Chefen för Department of Disease Control gav de senaste förutsägelserna för de kommande månaderna baserat på SEIR matematisk modellering.
Trots de nuvarande inlåsningsåtgärderna gjordes den starka insikten att när det gäller pandemin som helhet i Thailand att det värsta väntar. Dr Opas sa att utan nedstängnings-åtgärder skulle det varit 40 000 fall om dagen. Toppen skulle komma den 14 september. Med stängningen effektiv till 20-25% i en månad skulle det finnas 30 000 fall om dagen. De sämsta siffrorna skulle vara i augusti. Med låsningseffektivitet på 20-25% under två månader kan fallen minskas till 20 000 om dagen. Detta var det bästa scenariot han kunde erbjuda.

När det gäller dödsfall sa han att utan nerstängning skulle det varit 500 om dagen med den sämsta dagen som förutses den 28 september. Med stängning på 20-25% effektivitet under en månad skulle antalet dödsfall minskas till 400 per dag med toppen som kommer under perioden runt 26 oktober.
Han sa att nedstängning i dag inte innebar omedelbar förbättring, det skulle fortfarande ske en ökning och först efter 2-4 veckor är det möjligt att se en effekt.