OBS! RYKTE om 38 länder på en lista för återöppnande utan karantän

• Länk till källan

Människor var upprymda över att höra att Thailand inleder en öppning för utvalda länder igen den 1 november, men förvirring råder om den thailändska regeringens uttalande om att de skulle öppna 17 provinser för 10 lågriskländer, med listan över provinser och länder ännu ospecificerade bara 2 veckor före lanseringsdatumet.
Återigen, så har det varit under hela pandemin då den thailändska regeringen har brottats med de många förändringarna och tidsfristerna. Regeringstjänstemän hade föreslagit fem länder på kortlistan och en handfull provinser som skulle vara bland de som öppnar igen, men nu rapporteras en lista i thailändska medier om 38 möjliga länder som anses ha låg Covid-19-risk, även om listan bygger mer på thailändsk ekonomi än vetenskap och data. De fem tidigare namngivna länderna var USA, Storbritannien, Tyskland, Kina och Singapore, länder som historiskt gett stor turism. I synnerhet USA och Kanada, medan Österrike, som med både lägre covid-19-fall och högre vaccinationsnivåer än sina grannar hamnade ändå inte på den ”säkra” listan. Listan över de 38 länderna har sin egen luddiga matematik och geografi eftersom listan delades in i kategorier av ”EU-länder” och ”Nordiska länder”, utan att nämna den betydande överlappningen av dessa två kategorier.

Den nya ryktelistan innehåller 24 namnlösa länder i Europeiska unionen, plus 5 nordiska länder – Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Av de fem nordiska länderna är tre av dem – Danmark, Finland och Sverige – också EU-medlemmar, medan Island och Norge är medlemmar i det närstående Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är oklart om de tre länderna ingår i de 24 EU-länderna, men om de inte är det, skulle denna ryktlista omfatta alla EU-länder eftersom det finns totalt 27 nationer i Europeiska unionen. De andra 9 namnen som övervägs för inresa den 1 november är Indien, Israel, Japan, Qatar, Sydkorea, Schweiz, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. (Konstigt nog förekom inte Kina och Singapore som tidigare namngavs på den här listan.)