Det är troligtvis för sent för flockimmunitet, men vaccinering är fortfarande livsviktig

• Länk till källan

Med Thailand äntligen på väg att nå sina vaccinationsmål efter att nu ha vaccinerat 56 miljoner personer i hela landet, varnar forskare för att det kan vara för sent för möjligheten till flockimmunitet.
Virologen vid Chulalongkorn University tror att flockimmunitet aldrig kan uppnås vid denna tidpunkt i Covid-19-pandemin. Forskare betonar fortfarande vikten av vaccinering och försöker att hjälpa allmänheten att förstå att flockimmunitet och utrotning av Covid-19 inte är de enda fördelarna med vaccinationer. De som är vaccinerade har en betydligt lägre risk för död, sjukhusvistelse eller till och med allvarliga symtom när de drabbas av Covid-19-viruset. När man tittar på problemet med flockimmunitet, pekar de på data från resten av världen, när människor blev vaccinerade till den grad som borde uppnå flockimmunitet, muterade nya stammar och infektioner som ändrade i förutsättningarna.

Flockimmunitet har varit ett framgångsrikt sätt att avvärja virus och epidemier genom historien. Vid ett barns andra födelsedag vaccineras 90% i USA mot mässling, påssjuka och röda hund, vilket ledde till flockimmunitet mot sjukdomarna och med mycket lite virus i omlopp är även de som inte är vaccinerade mycket låg risk för infektion. Men detsamma kanske inte gäller för Covid-19 där viruset har muterat snabbt och begränsat vaccinens effektivitet. Läkare jämför nu vaccineringarna med stelkramp, en åkomma som inte kan utrotas men som kan kontrolleras väl med vanliga boosterdoser.